by
on
under
Permalink

Aké sú možnosti získania obchodnej spoločnosti

Je určite niečo pravdy na tom, že k podnikaniu je zo všetkého najskôr potrebný podnikateľský plán, vízia a predovšetkým vidieť príležitosť. Z tej reálnej stránky zas toto samo o sebe vôbec nestačí, potenciálny podnikateľ si následne musí založiť firmu, túto zapísať do obchodného registra a zaregistrovať ju pre správcu dane. Alebo si takúto firmu môže kúpiť už hotovú.

papierové peniaze

A táto cesta je zvyčajne rýchlejšia aj jednoduchšia. Ideálna tiež pre tých, čo chcú danú podnikateľskú príležitosť využiť čo najskôr, respektíve v čo najkratšom období sa stať vlastníkom nejakej firmy, ktorá je už zapísaná v obchodnom registri, prípadne má aj splatené základné imanie a je zaregistrovaná pre DPH. Túto možnosť ponúka prípadným záujemcom predaj sro dph 41business.com.

Toto riešenie s a stáva známym a obľúbeným z dôvodu svojej jednoduchosti, resp. z dôvodu rýchleho prevodu firmy na nového majiteľa, ktorý s ňou potom môže začať právoplatne podnikať a ihneď využiť konkrétnu príležitosť, ktorú uzná za vhodnú.

  • Pri kúpe takejto obchodnej spoločnosti sa dajú upraviť rôzne údaje, zmeniť sa dá napríklad obchodný názov, ale aj zaevidované sídlo, zmeniť sa dá aj konateľ a v neposlednom rade tiež predmet podnikania.

administratíva, papiere

Pri kúpe existujúcej, hotovej s.r.o., to jest takej, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, má splatené základné imanie, je zaregistrované pre DPH a má vybavené všetky pohľadávky k tomu, aby sa s ňou dalo právoplatne podnikať, sa stručne stretávame s dvoma možnosťami:

S firmami s históriou, to jest s tými, ktoré už reálne podnikali a obchodovali. Tie môžu predstavovať výhodnú investíciu aj nevýhodnú, veľmi záleží od osobných plánov jednotlivca, ale v stručnosti majú tieto firmy za sebou buď kladnú alebo nie príliš úspešnú históriu. Môžu mať zvučné meno, atraktívny predmet podnikania a vydarenú obchodnú minulosť, v opačnom prípade môže ísť aj o neúspešnú firmu, ktorej sa chce predchádzajúci vlastník zbaviť.

Novozaložené ready made s.r.o., za sebou žiadnu históriu nemajú, pretože vznikli iba za účelom, aby sa predali. Majú však vybavené všetky potrebné základy k rýchlemu štartu podnikania.