by
on
under Nezařazené
Permalink

Služby verejnosti

Tento rok je na voľby obzvlášť bohatý. Teda skôr myslím hospodársky rok. V novembri sme mali voľby primátorov a poslancov, najbližšie nás čakajú voľby prezidenta a v máji budeme mať ďalšie voľby. Samé rozhodnutia. A rozhodnutia nie sú jednoduché. Človek sa rozhoduje každý deň, no niektoré jeho rozhodnutia sú dôležitejšie ako iné.

obama

Voľba prezidenta patrí medzi dosť dôležité rozhodnutia v živote človeka. Prezident ovplyvňuje celú krajinu. Raz som počula jeden názor, že prezidenta je lepšie zvoliť staršieho, pretože predstavuje pre štát menšie výdavky ako mladý prezident. Dôvod je ten, že po skončení jeho mandátu ho štát aj naďalej financuje a mladý prezident má vyššiu šancu sa dožiť viac ako starší prezident. Z určitého uhla pohľadu mal tento človek pravdu. No, toto by nemalo byť jediné kritérium na výber toho správneho kandidáta. Je to veľmi dôležitý výber.

Prezident prezentuje našu krajinunavonok voči iným štátom, európskej únii a aj krajinám tretieho sveta. V rámci zákonov má právo veta. To znamená, že bez jeho podpisu sa nemôže schváliť akýkoľvek navrhovaný zákon. Keď prezident použije svoje právo veta, zákon sa vráti naspäť na prerokovanie. Ak sa však znova schváli, prezident ho už musí podpísať. V tomto je veto trochu nedokonalé, ale zároveň aj dokonalé, pretože rozhodnutie jedného prezidenta nemôže byť väčšie oproti celému tímu, ktorý navrhuje a prijíma zákony.

trump

Prezident koná službu verejnosti, pretože nás reprezentuje navonok. Býva v Bratislave a má aj mnoho iných práv a povinností vyplývajúcich z jeho funkcie. Jeho zvolenie je platné na štyri roky. Potom má nárok kandidovať ešte dva krát, čiže dokopy môže na prezidenta kandidovať tri krát. Na prezidenta nemôže kandidovať len tak hocikto, v zákone sú vypísané presné a jasné pravidlá ohľadom kandidatúry prezidenta.

Posted in Nezařazené |