by
on
under Nezařazené
Permalink

Máme budúceho prváka

Hneď na začiatok si spolu s manželom sadnite a povedzte si svoje priority pri výbere základnej školy. Zohľadnite:

zeměkoule

 • Rodinné a výchovné hodnoty
 • Miesto umiestnenia školy
 • Urobte si zoznam škôl prichádzajúcich v úvahu
 • Zistite si profil škôl- na čo sú zamerané
 • Prípravu dieťaťa na nástup do danej školy

Zodpovedzte si na tieto otázky:

 • čo vy očakávate od školy
 • ste cirkevne založení a hľadáte aj vhodnú cirkevnú školu?
 • Chcete aby vaše dieťa malo nadštandardné podmienky?
 • ako vidíte svoje dieťa v škole – je odvážne, priebojné, alebo naopak bojazlivé
 • koľko vášho osobného času ste ochotní investovať do prepravy žiaka do školy
 • koľko času môžete a chcete naozaj venovať dieťaťu okrem školy- potrebujete iba školu, alebo aj popoludňajší školský klub- družinu?
 • Chcete aby dieťa malo zabezpečenú stravu v škole? Nemá žiadne alergické obmedzenia? Ak má- bude vedieť dané školské zariadenie vyhovieť vašim požiadavkám na úpravu jedálneho lístka ?
 • aké zdroje a obmedzenia máte -dočasné, finančné, psychologické,
 • Má vaše dieťa špeciálne vzdelávacie potreby? Je mimoriadne nadané, alebo naopak?
 • Chcete ho profilovať jazykovo, alebo technicky ?
 • kde ho vidíte na konci základnej školy, ak všetko pôjde ako má

učedbna
Nikto Vám pri odpovedi nemôže pomôcť- iba vy ! Len vy poznáte potreby vašej rodiny, iba vy poznáte svoje dieťa ako nik iný . Nespoliehajte sa teda na rady kamarátok, diskusných fór . Zvážte to iba vy. Nepodsúvam vám teda výber žiadnej školy. Radím iba ako matka- matke, aké otázky sa oplatí si pri výbere školy položiť a zodpovedať.
Zodpovednosť je len a len na vás, rovnako ako právo výberu. Je to dôležitý výber . Nenechávajte si ho na poslednú chvíľu. Iste, dá sa škola zmeniť aj v priebehu štúdia, ale je to veľmi problematické. Nie z pohľadu školy alebo vás, ale z pohľadu dieťaťa, ktoré si vytvára svoje väzby na spolužiakov už od prvej chvíle.

Posted in Nezařazené |