by
on
under
Permalink

Prvky počítača

Prvky počítača 

Takže by sme si povedali čo vlastne zahŕňa PC hardvér:  

1.) základná doska s mikroprocesorom – Základná doska sa nazýva aj systémová doska. Obsahuje elektronické súčiastky tvoriace základné prvky osobného počítača, či iného elektrotechnického zariadenia založeného na procesoroch. Mikroprocesor je to druh procesora, ktorý je ako celok integrovaný do jediného integrovaného obvodu. Býva súčasťou viacerých elektronických zariadení. 

2.) zbernica – znamená elektrický vodič, prípadne sústava vodičov, ktoré prepájajú viaceré elektronické zariadenia a slúžia na vzájomný prenos energie, údajov vo forme elektrických impulzov medzi nimi. 

lcd-g17a799707_640

3.) operačné pamäte – ukladajú sa na nej dáta, ktoré procesor počítača momentálne nespracováva, ale budú potrebné neskôr. A jej prednosťou je, že sa na nej dajú dáta uložiť extrémnou rýchlosťou. 

4.) radiče diskových pamätí – je to počítačový hardvér zabezpečujúci styk  s počítačovou perifériou. Funguje v podstate ako tlmočník, údaje periférie prekladá do formátu, ktorému rozumie zbernica počítača a naopak.  V podstate je to riadiaca jednotka, ktorá riadi celú činnosť periférie. 

5.) zdroj hodinových impulzov  

6.) grafická karta – predstavuje kompoment počítača, ktorý zabezpečuje zobrazenie informácií na zobrazovacej jednotke – na monitore. 

keyboard-g8de9e5d8a_640

7.) komunikačné karty 

8.) zdroj napájania 

9.) monitor – displej slúžiaci na zobrazovanie textových a grafických informácií v oblasti počítačov, pôvodne na zobrazovanie hlásení o stave systému a priebehu jeho činnosti. Nie je vybavený  vysokofrekvenčným vstupným obvodom, čiže tunerom. Signál je do monitora prenášaný analógovo alebo digitálne. 

10.) klávesnica – základné vstupné zariadenie do osobných počítačov. Určená je na vkladanie znakov a ovládanie počítača 

11.) tlačiareň – je to výstupné zariadenie pripojiteľné k počítaču, ktoré je určené na tlač predovšetkým papierových dokumentov. V súčasnej dobe už sa niektoré tlačiarne využívajú aj na tlač fotografií vo vysokej kvalite.