by
on
under
Permalink

Počítač a oblasť použitia

Počítač a oblasti použitia 

Počítač vo všeobecnosti je programovateľný stroj, ktorý slúži na spracovanie dát, grafických údajov alebo údajov z výrobného procesu. Riadi sa na základe vopred pripraveného programu, ktorý sa nachádza v pamäti počítača. A slúži v skratke na spracovanie informácii v hardwery, ktoré umožňuje vykonávanie programov – softvérov, zadávanie vstupných a zobrazovanie výstupných informácii.  

Počítač pomáha tak tiež riešiť rôzne druhy problémov s rôznymi údajmi, či už ide o číselné, abecedné a grafické. Samozrejme ale človek musí analyzovať presný problém, ktorý bude treba riešiť a musí pripraviť a oznámiť presnú formu problému pre počítač. Ktorý ho následne s dodanými údajmi vie rýchlo vykonať postupnosť požadovaných činností a dodá vypočítané výsledky. 

computer-1373684_640

Podľa oblasti použitia rozlišujem: – PC na riešenie vedecko-technických úloh (výskumné ústavy) 

                                                       – PC na spracovanie hromadných údajov (evidencia obyv., štatistika) 

                                                       – PC na riadenie technologických procesov (výroba ocele, kovu) 

                                                       – PC využívané v nevýrobných oblastiach (kultúra, školstvo) 

matrix-356024_640

Najdôležitejšie je rozdeliť počítače podľa veľkosti : 

           a.) tzv. Superpočítače – sú veľmi výkonné a preto sa používajú hlavne na vedecké účely. To znamená že riešia zložité technické výpočty. (genetický výskum, simulácia v molekulárnej oblasti)  

           b.) strediskový počítač – majú výkonnú základnú jednotku, veľká kapacita a pod. Využívajú sa hlavne vo väčších firmách na riadenie informačných systémov.  

           c.) PC strednej triedy  – výkonnejšie mikroprocesory a využívajú ich v školstve, stredných firmách na prácu s grafickými aplikáciami.  

           d.) osobné počítače – sú to klasické počítače s procesorom typu IPM PC a využíva ich len jedna osoba a môžu sa použiť v kancelárii na osobné použitie a podobne. 

A na záver už len treba spomenúť, že sa počítače môžu rozlišovať aj podľa spôsobu použitia a to na univerzálne PC, sú to tie ktoré riešia úlohy rôzneho typu. A špecializované PC – riešia úlohy jedného typu.