Powerbank

Tento anglický výraz po preklade znamená zdroj energie, ktorý môže fungovať...