Slovenský doručovací systém s.r.o.

Cenník Slovensko

Cenové relácie - rozvoz zásielok na území Slovenska do 24 hod.

Kgm3Zóna I,II,III /€Zóna I-II,II-III /€Zóna I-III /€
5 0.02 6.57 6.74 6.87
10 0.04 7.34 7.77 8.23
15 0.06 8.07 8.36 8.66
30 0.12 10.46 11.05 11.65
50 0.2 16.43 17.33 17.92
75 0.3 23.00 24.20 25.09
100 0.4 29.58 31.37 32.86
150 0.6 38.84 43.32 46.90
200 0.8 43.02 52.28 53.77
250 1 49.89 55.27 62.74
300 1.2 56.76 59.75 65.72
350 1.4 59.75 71.70 77.41
400 1.6 70.21 78.57 81.26
500 2 71.70 89.62 98.59
600 2.4 91.12 104.56 109.94
700 2.8 95.60 110.54 122.49
800 3.2 98.59 113.52 123.98
900 3.6 100.08 125.47 134.44
1000 4 107.55 134.44 140.41

 Doplnkové služby a iné ustanovenia

SlužbyCena / popis
Maximálna váha zásielky 2 500 kg
Maximálna váha 1 ks zásielky 1 000 kg
Cena za každý kilogram nad 1 000 kg 0,10 € / kg
Mýtny poplatok 0,015 € / kg
Volumetrický prepočet 1 m3 / 250 kg
Vrátenie dodacieho listu 1,66 € / ks
Vrátenie prázdneho obalu 1,66 € / kg

Skladné - do 3 dní

- nad 3 dni

bezplatne

1,66 € /deň / 100 kg

Maximálny rozmer zásielky - dĺžka

- šírka

- výška

3,5 m

1,9 m

1,7 m

Cena prepravného pri zásielkach nad 2 500 kg individuálne
Združovanie, rozdružovanie a iná manipulácia so zásielkami individuálne
Avizácia zásielok - zásielky s dobierkou bezplatne
Opakované doručenie zásielky - 1x bezplatne
Neprebratie zásielky príjemcom ani na druhý pokus vrátenie zásielky

Poistenie zásielky - do hodnoty 3 300,- €

- nad hodnotu 3 300,- €

bezplatne

0,5% z deklarovanej hodnoty zásielky

Poplatok za výber dobierky
1,66 € + 1% z hodnoty dobierky
Poukázanie čiastky dobierky na účet zákazníka do 10 prac. dní
Nadrozmerné zásielky + 50% z ceny

Platnosť cenníka od: 14.04.2010

Rozdelenie zón:

Mapa SDS